urbanistický atelier UK24

Informace o firmě

Urbanistický atelier UK-24 byl založen v červnu r.2004 – po 14 letech působení jeho zakladatele v roli jednatele a vedoucího projektanta ve společnosti U-24, s.r.o, poté co se její zaměření přesunulo od urbanismu ke specielním profesím.

Pracoviště se specializuje na úkoly z oblasti územně-plánovací a urbanistické praxe a na úkoly z oblasti teorie a metodiky územního plánování a urbanismu. Využití dlouhodobých zkušeností umožňuje zpracovat ve vysoké odborné kvalitě jak komplexně pojaté úkoly, tak i specielně zaměřené výstupy s osvědčeným týmem urbanistů a specialistů oborů dopravního a technického inženýrství, ekologie krajiny, sociologie, práva a výpočetní techniky. Cílem pracoviště je dosažení vysoké úrovně a efektivity při využití nejnovějších digitálních technologií.

Firma je v pravidelném kontaktu s dalšími urbanisty a specialisty oborů dopravního a technického inženýrství, ekologie krajiny, sociologie, práva a výpočetní techniky. Konkrétní složení zpracovatelského týmu je možné upravit podle druhu zakázky a do určité míry i podle přání klienta. Týmová forma práce na územně plánovací dokumentaci nebo podkladech je předpokladem a garancí vysoké kvality a komplexního pojetí každého úkolu.

Při zpracování úkolů z oblasti teorie urbanismu (metodika zpracování ÚPD v GIS, standardy ÚPO, sjednocení jevů ÚPD pro GIS) vycházíme z dlouhodobých zkušeností zpracovatele územních plánů měst a velkých územních celků v prostředí GIS (Beroun, Nymburk, Český Krumlov, Kralupy n.Vlt., Litoměřice, Mladá Boleslav, Jihlava, Rakovnicko, Mladoboleslavsko, Karlovarský kraj…).

Kromě územně plánovací dokumentace uvedené v seznamu poskytnutých významných služeb pracujeme na těchto významných zakázkách a činnostech:


Územní plány velkých územních celků:

 • ÚPN VÚC Rakovnicko (koncept 12/2003; návrh rozpracován k 06/2006)
 • ÚPG VÚC Mladoboleslavsko (12/2002)
 • ÚPN VÚC Karlovarského kraje (koncept 2005)


  Vybrané metodické a teoretické práce – odborná činnost:

 • Studie metodiky digitálního zpracování ÚPN SÚ (pro OkÚ Karlovy Vary – 1995)
 • Příprava sjednocení standardizace legend grafické části územních plánů Velkých územních celků (člen týmu Terplanu Praha a.s. pro MMR ČR – 03.1999)
 • Unifikace digitální formy ÚPD (člen týmu CAGI pro ÚVIS – 12.1999)
 • Metodika digitálního zpracování ÚPN obce pro GIS okresního úřadu (člen týmu pro sdružení okresů jižní Moravy vedených OkÚ Brno-venkov – 1999-2000)
 • Návrh sjednocení zatřiďování a zobrazování územně identifikovatelných jevů ÚP VÚC ve středočeském kraji, spolupráce Ing.arch. Vlasta Poláčková (pro Krajský úřad středočeského kraje – 2002)
 • Posudek k návrhu pro jednotnou legendu ÚPO (pro MMR ČR – 2003)
 • Podklad pro tvorbu vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území (pro MMR ČR – 2003)
 • Založení geodatabáze a ÚPP limity využití území Moravskoslezského kraje (pro MSK – člen týmu T-Mapy – 2004)
 • Katalog jevů pro digitální územní plán obce v Karlovarském kraji – KaJAK (koordinátor urbanistické pracovní skupiny – pro Karlovarský kraj – 2004)
 • Sjednocení v oblasti digitálního zpracování územně plánovací dokumentace - „HKH“ (člen týmu urbanistické koordinační skupiny – pro kraje: Karlovarský, Moravskoslezský, Olomoucký, Vysočina a Zlínský – 05.2006)
 • Lektor kursu celoživotního vzdělávání ÚP a GIS na FA ČVUT
 • Lektor na kursech odborné způsobilosti na úseku územního plánování při FA ČVUT